Jarrupalojen & levyjen sisäänajo / brake pad & disc bedding

Julkaissut Sami Oja

Tavoite on sisäänajossa on saada palat kisalämpötilaan, mutta kuitenkin niin että se tehdään vähitellen. Jos lämmitys tehdään liian nopeasti, palan pinta lasittuu. Sisäänajo tulee tehdään kevyellä jarrupainella, noin 50 % käytetystä kisajarrupaineesta. Sisäänajon jälkeen palojen tulisi saada jäähtyä, mutta jos se ei ole mahdollista voidaan sisäänajo suorittaa esim. kisan lämmittelykierroksella. Tämä lyhentää hieman palan ikää, mutta hyvä suorituskyky voidaan näin myös saavuttaa.

Palat lämmitetään sisäänajossa noin 500 °C lämpötilaan. On siis normaalia, että palat savuttavat sisäänajon aikana ja pinnoitteet palavat pois. Sisäänajo voi vaatiia jäähdytyskanavien sulkemisen (muista avata ennen kisaa!). Kisapalat ovat yleensä valmistettu niin että lämmitys 500 °C lämpötilaan on jo tehty, mutta myös nämä palat tulisi ajaa sisään, jotta kitkapari muodostuu hyvin ja saavutetaan kisalämpötila.

Sisäänajo

Suorita ainakin viisitoista noin 50 % paineen jarrutusta, esim. 80 km/h >> 40 km/h ja lopuksi muutama 100 % ns. kisajarrutus. Jarrutusten tulisi kestää noin 2-4 sekuntia, nopeusalue riippuu ajoneuvosta. Tämän jälkeen palojen tulisi antaa jäähtyä alle 100 °C asteeseen. Palan pinna tulisi olla tasaisesti kulunut, ottanut kiinni levyyn tasaisesti ja pinnan tulisi olla matta. Huom. myös käytetyt palat tulisi ennen kisakäyttöä lämmittää.

Kisalämmitys

Oli kyseessä uudet tai käytetyt palat, tulisi levyt ajaa lämpimiksi ennen kisa/aika-ajo/harjoitusta. Levyn tulisi lämmetä noin 350-400 °C asteen lämpötilaan.

Sisäänajon jälkeen jarrupolkimen pitäisi tuntua kovalta.

Miten tietää paineen ja lämmön?

Jarrupaineen tietää mittaamalla sen ja kun tiedon lisää tiedonkeruun näytölle on sisäänajo helpompaa. Jos ei ole jarrupaineanturia, niin voi sisäänajoa opetella kiihtyvyysanturin avulla, lähtökohtana voi käyttää 0,5 G:n hidastuvuutta jarrutuksille.

Lämpötilan mittamiseen voi käyttää levyn infrapuna-anturia (IR). IR-anturin kanssa kannattaa huomioida, että rengaslämpöjen mittaamiseen suunnitellut anturit ovat säädetty emissiivisyyskertoimelle, joka mittaa mattamustaa renkaan pintaa ja näin lämpötilamittaus ei toimi oikein jarrulevyn pinnasta. Jarrulevyjen pintalämpötilan mittamiseen löytyy omia IR-antureita, oikealla emissiivisyyskertoimella (Izze-Racing). Toinen tapa on muuttaa anturille ohjelmoitu emissiivisyyskerroin.

Vaihtoehto IR-antureille on käyttää jarrulevyn lämpötilan mittaamiseen suunniteltua termoparimittakärkeä (Prisma), kun ajoneuvo tulee vauhdilla, ilman jäähdyttelyä, varikkosuoralle. Hyvä lämmitys ja sen mittaus vaatii hieman harjoittelua.

Vinkki: Jarruttelu varikolla ajamalla "telttojen" välissä kävelyvauhtia, ei sisäänaja jarruja kunnolla :)

The aim is to heat up the brake pads gradually to race temperature. If the heat up is done too quickly with full brake pressure the pads may glaze. Gradually means using 50% brake pressures. After heat up process it is important to let brake pads to cool down. If cool down is not possible brake bedding can be done during in lap of race (for example) although brake pad life may decrease somewhat.

Brake bedding

Perform at least fifteen 50% brake pressure braking applications, for example 80 km/h to 40 km/h and after the sequence few 100% brake applications. Single braking should take 2-4 seconds. Speed depends on vehicle. It may require to close the cooling ducts of brakes to achieve temperatures. After the process brakes should cool down below 100°C degrees. The brake pad surface should be evenly worn and surface should be matt. Note! Also used pads should be heated up.

Before race bedding

New or old brake pads the bedding should take place before race/qualification/practise. The brake disc should be heated up to 350-400°C degrees.

After the heat up the brake pedal should feel firm.

How to know correct pressure and temperature? 

Brake pressure can be measured, added to data acquisition display and then heat up is pretty easy. If there is no brake pressure sensor then longitudinal acceleration sensor can be used to estimate 50% brake pressure application. Good starting point for deceleration would be 0.5 G.

For temperature measurement infrared sensor (IR) can be used. With IR sensor be careful as the sensors which are made for tire temperature measurement have emissivity factor which is adjusted for matt black surface of tires not for brake discs. There are sensors which are readily adjusted for brake discs (Izze-Racing). Another option is to use specially made thermocouple probe for brake disc temperature measurement (Prisma). The probe can be used when car is driven without cooling to the pit lane.

Hint: Braking on pits between tents etc. at low speeds is not really proper brake pad bedding procedure :)

 

 

 


Jaa tämä julkaisu← Vanhempi julkaisu Uudempi julkaisu →