Rengaslämpötilan mittaaminen osa 1.

Julkaissut Sami Oja

Rengaslämpötilan optimoiminen on yksi tärkeimmistä tekijöistä ratamoottoriurheilussa. Renkaan paras mekaaninen pito saavutetaan kapealla lämpötilatoiminta-alueella ja paras pito pitäisi pystyä jakamaan mahdollisimman tasaisesti pyörien kesken.

Lämpötila voidaan mitata pyrometrillä, eli rengaslämpötilamittarilla. Mittarit ovat nykyään pääsääntöisesti kosketuksettomia Infrapunamittareita ja piikkejä, jotka tungetaan renkaan pinnan sisään. Pyrometripiikillä päästään hieman tarkempaan tulokseen. Oleellista molemmilla antureilla on miten mitataan.

IR

Kun IR-anturilla mitataan, tulee tietää anturin FOV (Field Of View), joka määrittelee mittausalueen koon suhteessa mittausetäisyyteen. Prisma käsimittareiden FOV on 35°, josta määräytyy seuraavat esimerkkimittausetäisyydet.

Etäisyydellä 25 mm mitataan 44 mm halkaisijan kokoista ympyräaluetta.

Etäisyydellä 75 mm mitataan 122 mm halkaisijan kokoista ympyräaluetta.

IR on mittauksen osalta nopea, koska mittaus perustuu heijastukseen mittauspinnasta. Oikean mittaustuloksen määrittelevä renkaan pinnan emissiivisyys* tulee huomioida, jos käyttää yleiskäyttöön suunniteltua IR käsipistoolia (*Emissiivisyys on kappaleen lähettämän säteilyn määrä verrattuna täysin mustan kappaleen säteilyyn). Kaikissa käsipistooleissa emissiivisyyskerrointa ei voi säätää. IR mittauksen huonopuoli on, että se mittaa vain pinnan lämpötilan, joka on voinut jo jäähtyvä merkittävästi ennen mittausta, vaikka varikolle ajettaessa. Myös emissiivisyys voi hieman vaihdella jo yhden renkaan pinnan eri kohdissa.

Pyrometripiikki

Toisin kuin IR-anturi, pystyy pyrometrin piikillä mittaamaan renkaan ”sisältä”. Syvemmältä mittaamalla saadaan vielä varikkosuorallakin tarkka tulos renkaan lämpötilasta. Tämä on yksi syy miksi IR-anturit eivät ole täysin korvanneet pyrometreja. Piikin ja IR anturin mittaustuloksen eroon vaikuttaa niin monta tekijää, että jos halutaan todella tarkkaa tietoa, ei voida käyttää kokemusperäistä vakiota korjaamaan mittaustulos.

Pyrometri reagoi hitaammin kuin IR-anturi. Mittauksen aikana liikutetaan anturia renkaan pintaa pitkin liu’uttaen, jotta anturin pinta ei jäähdy. Kun piikki painetaan sisään, laitetaan peukalo ja etusormi sen ympärille eristämään mittaus.

Datainsinöörin ohjeet:

  • Mittaa aina lämpötilat, vaikka kahden kierroksen ajon jälkeen
  • Tallenna lämpötilatiedot
  • Mittaa myös radan ja ympäristön lämpötila ja kirjaa tulokset ylös muistiinpanoihin
  • Mittaa lämmöt kolmesta kohtaa renkaasta, keskeltä ja noin tuuman päästä ulkoreunoista
  • Mittaa lämpötilat aina samassa järjestyksessä, huomioi auton kiertojärjestys
  • Viimeisen renkaan jälkeen mittaa vielä ensimmäiseksi mitattu rengas ja tee arvioi kuinka paljon yksittäiset renkaat jäähtyivät mittauksen aikana.
  • Lämpötilamittauksen jälkeen mittaa rengaspaineet, samassa järjestyksessä. Tee tämä myös heti. Jarrujen lämpö voi nostaa rengaspainetta ajon jälkeen.
  • Ole nopea
  • Mittaa rengaspaineet aina ennen radalle lähtöä
  • Jäähdytyskierros laskee rengaslämmöt

Jaa tämä julkaisu← Vanhempi julkaisu Uudempi julkaisu →